Tillsammans skapar vi
världens bästa vardag

Vi arbetar för att staden, landsbygden och skärgården ska
utvecklas harmoniskt tillsammans för ålänningarnas bästa.

Vår politik

Vi tror på individens förmåga och vår politik utgår från att varje ålänning förväntas ta eget ansvar samtidigt som närsamhället självklart har beredskap att hjälpa och stötta när det behövs.

Centern kommer alltid att trygga basfunktionerna vård, omsorger och utbildning över hela Åland. Åland ska vara en trygg plats att bo och leva på, vilket fordrar omtanke om vår unika natur och miljö samt en ansvarsfull ekonomisk politik och effektiva strukturer i offentliga sektorn. Läs mer >

Ett axplock av det vi jobbar för

Vi vill ha ett Åland där alla har en plats och är betydelsefulla, där alla behandlas med respekt, där alla har lika värde och ingen lämnas utanför. Centern är ett utvecklingsorienterat borgerligt parti med rötterna stadigt förankrade i den åländska myllan.

Åland som självstyrt, demilitariserat och neutraliserat område är unikt. Det är en angelägen uppgift att än mer aktivt och positivt medvetandegöra omvärlden om hur ett litet samhälle kan utvecklas och blomstra tack vare sin autonomi. Detta särskilt som Åland nu har bakom sig 100 år av självstyre.

Satsningar för en bättre hälsa gynnar både den enskilde och dennes närstående och samhället genom minskade sjukskrivningar och sjukvårdskostnader. Under den gångna mandatperioden har en folkhälsostrategi för Åland utarbetats med målet att folkhälsoarbetet prioriteras och sker långsiktigt över mandatperioder. Motion, friluftsliv och kultur är värdefulla hälsoförebyggande faktorer. Åland erbjuder rika möjligheter och det är upp till var och en att hitta sitt elixir för ett hälsosamt och rikt leverne.

Utan entreprenörer och risktagare stagnerar samhället och skattekraften krymper. Centern vill maximera utvecklingsmöjligheterna och minimera byråkratin för att skapa ett samhälle som inspirerar företagare.
Vi tror på den lokala drivkraften i åländska traditioner. Vår kultur och livsstil liksom självstyrelsen ska utvecklas på ålänningars egna villkor. Centern är en garant för svenska språket och vi tvekar aldrig att hävda ålänningarnas lagstadgade rättigheter.

Nyheter från byn

Guy Alm

Yrke: Timlärare Alla satsningar på utbildning är en lönsam investering. Utbildning är nyckeln till utveckling och framsteg. Vi borde satsa på ett utbildningscampus. Ett campus

Läs hela nyheten »

Maria Björke

Yrke: Resesäljare, guide Det är turismen på Åland som jag brinner för, det är det jag kan. Jag vill se fullbokade färjor, ett livfullt centrum,

Läs hela nyheten »

Från Facebook

Kalender

Styrelsemöte onsdag 28/2 kl. 18.00, Rödhamn i Lagtinget