Drönare och elflyg som transportmedel för Åland – inte bara en dröm utan en möjlighet

Centergruppen har besökt Skellefteå, en bygd med bergfast tro på grön energi och fossilfri framtid. VD för flygplatsen Robert Lindberg presenterade exempel på transportlösningar med drönare och elflyg som inom en snar framtid också kunde vara möjliga att testa på Åland. Här ser vi en lösning som kunde användas för transporter till den åländska skärgården. Vi kunde skapa fruktbara pilotprojekt tillsammans med Norra Sverige och ha en möjlighet att hänga med i den omställning till fossilfritt som nu sker i otroligt snabb takt.  Pilotprojekten kunde göra Åland känt på omställningskartan och konkretisera vad ”grön omställning” innebär.

Elflygplan och autonoma drönare som kan ta 200 kg:s last? Är det fråga om science fiction? Nej, de finns redan i dag! Lag- och kulturutskottet har ordnat ett öppet hörande med Skellefteå Airports VD Robert Lindberg, en presentation som många borde ta del av. Skellefteå Airport har pilotutbildning och den 19 september (i år alltså!) kommer autonoma drönare att transportera gods mellan flygplatsen och Northvolt-fabriken. En biltur som nu tar 35 minuter kommer att gå på 6 minuter.

En möjlig vision för Åland:

  • Åland som testområde för utveckling av drönare
  • Utvecklare av drönare söker testområden där det är ”luftigt” och enkelt att flyga
  • Åland har perfekt infrastruktur för ett testområde och vi har många öar med behov av transporter
  • Drönare som kan sköta vissa uppdrag som idag utförs av helikopter. 2025 beräknas det finns drönare som kan ta passagerare
  • Drönare som sköter transporter av tidningar, gods m.m. 
  • Elflyg Mariehamn – Stockholm eller Mariehamn – Helsingfors
    Inom kort kommer elflyg med 4-6 platser och med en räckvidd på 300 km och
    2026 kommer det att finnas flyg som kan ta upp till 19 passagerare

Att ta i bruk denna nya form av transportmedel ger idag 70 % lägre driftskostnader jämfört med dagens flyg. Allt fler företag börjar utveckla flyg och drönare och därmed kommer inköpsprisen att minska.

Åland borde ta vara på denna chans och sträva efter att bli testområde. Det finns en intresserad och utvecklingsinriktad partner i Skellefteå. Det finns EU-projektpengar och med en kunnig partner blir ansökningsproceduren enklare.

Vad lärde vi mera i Skellefteå: att inte lägga ner energi och pengar på planer och utredningar utan i stället börja agera och se vart det hela leder. Det går att börja i liten skala genom att transportera hjärtstartare, tidningar och varor till skärgården. Det gäller att ta steg för steg och på den vägen ta i bruk ny teknik och därmed hålla hela Åland levande. Det gäller att se hur Skellefteå och norra Sverige har gjort för att skapa utvecklingsmöjligheter och ta delar av konceptet för att utveckla vår bygd.

Vad är det värsta som kan hända? Att göra misstag, men misstag är vägen till lösningen. Och att Åland får bra marknadsföring!