Anna Holmström

Yrke: Administratör, byggare

Jag vill jobba för att ditt vardagspussel ska vara så smidigt och enkelt som möjligt, oberoende av var på Åland du bor. Barn ska ha tillgång till barnomsorg och skola i sitt närområde. Barn och ungas välbefinnande ska ha hög prioritet. Kulturen har stor betydelse för människans välbefinnande och ska ha understöd.

Kommunikationerna inom Åland måste fungera för alla. Det ska vara lätt och tillgängligt att konsumera närproducerad mat, hantverk och tjänster. Vi måste på ett hållbart sätt ta ansvar för vår konsumtion.

Jag har en stark vilja att förändra och förbättra, gärna genom ett samarbete över partigränserna.