Annika Hambrudd

Yrke: Utbildnings- och kulturminister, socionom, socialkurator

Frågor som jag gärna arbetar vidare med är att alla på Åland har en plats, alla har ett lika värde och ingen lämnas utanför. Att gymnasieskolan blir avgiftsfri vill jag att ska förverkligas. Fler utbildningar på arbetsplatser t.ex. genom lärlingsplats. Barnomsorg och skola ska vara en trygg plats där alla får möjligheter att växa.

Projektet barn och ungas hälsa och välmående kommer under hösten att påbörja den andra fasen av tre. Där ingår metodutveckling med elever som har problematisk skolnärvaro likaså hur säkerställer vi att barn med NPF eller NPF liknande problematik har en bra skolgång.

Likaså är det viktigt med metod och kompetensutveckling inom barnomsorg och skolpersonalen. De behöver även stöd. Kulturen och idrotten är centrala för vårt åländska välbefinnande.