Bodil Rådland

Yrke: Barnmorska, företagare

Alla med funktionsvariationer har rätt till en fungerande vardag med boende, vård och omsorg. Vår välfärd vilar på ett livskraftigt näringsliv och alla näringar är lika viktiga. För mig är det viktigt att vårt samhälle är företagsvänligt och serviceinriktat.