Böge Holmberg

Yrke: Pensionär

Skattegränsproblematiken är särskilt besvärlig för enskilda. Jag vill arbeta för att hitta lösningar som förenklar privatpersoners e-handel. Skärgårdstrafiken är en livsnerv och måste fungera. Därför är det min övertygelse att det behövs en partiöverskridande överenskommelse som tryggar den nu och för framtiden