Conny Eklund

Yrke: Byggnadsingenjör, egenföretagare

Jag vill jobba för: Vettiga, kloka lösningar inom alla områden, skärgårdstrafik, idrott och kultur.

Jag vill precis som alla kandidater jobba för miljön, bra vatten, en stabil ekonomi och förenklad skattegräns, en fungerande skärgårdstrafik, ett starkt föreningsliv idrott och kultur och så vidare.

Jag vill medverka till väl grundade beslut som bygger på fakta och förankring i samhället och jobba för att beslut som gäller för Åland stora strategiskt viktiga frågor skall vara så enhälliga som möjligt i lagtinget. Jag ser det som viktigt att jobba för starka företag och skulle vilja verka för att det på Åland kan komma fler nya affärsidéer och nytänkt för att skapa nya för Åland starka nischer. Idrott och kultur och andra föreningsverksamheter är för mig viktiga för att erbjuda roliga meningsfyllda fritidssysselsättningar för åländska barn och ungdomar. Starka föreningar med duktiga ledare är en jätteresurs för att samla upp barn och ungdomar och visa vägen till vettiga och roliga fritidssysselsättningar.

Viktiga frågor för mig:

-Vatten och miljöfrågor
-Offentlig ekonomi
-Skattegränsfrågor
-Starka företag på Åland
-Skärgårdstrafiken
-Fungerande och starkt föreningsliv för kultur och idrott
-Jobba för att åländska frågor förs fram på rätt sätt till Helsingfors genom kontakter och information
-Jobba för att inte försvåra administrationen för jordbruken helst förenkla
-Beslut skall bygga på fakta och vara välgrundade. Sunt förnuft är viktigt för mig
-Utveckla turismen ytterligare
-Fungerande sjukvård
-Satsa på barn och ungdomar