Gyrid Högman

Yrke: Filosofie magister, lärare, rektor

Min hjärtefråga har varit, är och kommer att vara utbildning. Jag kommer att arbeta progressivt för alla utbildningsfrågor, från barnomsorg till högskola.

De äldre ska ses som en resurs och deras kunskaper och erfarenheter ska tas till vara. Vi behöver sätta äldreomsorgen i fokus; så att var och en får vård och omsorg enligt behov. Att skapa goda arbetsvillkor för vårdpersonal finns också högt på prioriteringslistan.

Självstyrelsen är vår livsnerv, liksom vår demilitariserade och neutraliserade status. Jag vill arbeta för att värna och utveckla dessa grundfundament. Det vore också viktigt att i ännu högre grad marknadsföra Åland som ett fredsexempel inför en värld som sargas av krig och konflikter.