Harry Jansson

Yrke: Politices magister, vicelantråd, företagare

Detta vill jag vill jobba för:

  • För att både utveckla och försvara Ålands unika autonomi. Vår juridiska position har totalt sett aldrig varit lika utsatt och utmanande som efter den snart avslutade mandatperioden. Det ständiga problemet med s.k. behörighetsläckage till EU-organen har under de senaste åren förvärrats till följd av att bl.a. högsta domstolen agerar EU-domstol.
  • För att se till att Åland tar till vara de unika möjligheter havsbaserad vindkraft kan ge vårt samhälle genom bl.a. ett nytt ekonomiskt stödjeben som tryggar både autonomins och den kommunala sektorns långsiktiga finanser, skapar nya arbetsplatser samtidigt som vi kan bidra till hållbarhet i strävan efter mera energi.