Janke Mattsson

Yrke: Elövermontör

Jag vill:

  • verka för ett decentraliserat Åland med den mångfald som gynnar alla, även näringslivet.
  • motverka toppstyrning
  • att skärgården får en långsiktig finansieringsplan för kommunikationerna dvs. en årlig budgetram som inkluderar investeringar och drift.
  • återupprätta det politiska kontaktutbytet som behövs för dialog och besök med riket.
  • garantera att vindkraftssatsningarna har långsiktiga positiva/neutrala effekter på ekonomi/miljö.
  • studera den Isländska modellen för jämställda löner för att uppnå detta mål.
  • inrätta en modell typ ” åländsk samling ” för att främja kvinnors deltagande i politiken.
  • höja sjukvårdslönerna till värdig nivå samt att förutse pensionsavgångar inom vården med utbildning för det behov som uppstår.
  • att våra basnäringar får de stöd som de är berättigade till och att vi kan vara ett GMO-fritt område.
  • att turismens främjande får de resurser som behövs för upprätthållande av vår konkurrenskraft