Jill Fredrickson

Yrke: Sjökapten, tullinspektör

Vårt insulära läge kräver en fungerande infrastruktur med kommunikationer inom Åland samt västerut och österut. Vi måste försäkra oss om att ha en nätverkscentral (hub) som sköter olika former av service till den planerade havsbaserade vindkraften.

Åland ska fortsättningsvis vara ett tryggt samhälle och därför behöver polisen tillräckliga resurser.