Jonas Eriksson

Yrke: Lärare

De åländska barnen skall fortsätta ha tillgång till barnomsorg och skola i sitt närområde. Småskaligheten är Ålands adelsmärke och den ska vi ta vara på.

Jag vill fortsätta driva på den utveckling som redan idag gör att vi har en avgiftsfri gymnasieutbildning på Åland – det har jag jobbat för under den senaste mandatperioden som ordförande i styrelsen för myndigheten Ålands gymnasium. Det som återstår är att säkerställa och lagstifta den grundläggande finansieringen. Jag vill säkerställa de hemskolade barnens kunskapsutveckling och sociala situation genom utökad tillsyn som är lika på hela Åland. Den nya barnomsorgslagen och den nya läroplanen för grundskolan behöver utvärderas i samverkan med fältet – våra pedagogers utlåtande och åsikt behövs för att skapa ett välfungerande system. Inför ekonomisk konsekvensutredning för lagtingets lagförslag – både på landskaps och kommunal nivå.

Det traditionella skärgårdslivet är en viktig del av vårt kulturarv. Det kunde bevaras för eftervärlden genom olika projekt med mål att ge våra unga lärdom i hur fiske, vårjakt och säljakt bedrevs. Detta kunde också fungera som en form av upplevelseturism om det genomförs på ett hänsynsfullt sätt. Fisket var under tidigare generationer en basnäring som gav inkomster och mat på bordet. Yrkesfiskarnas antal är numera fåtaliga, men husbehovsfisket och sportfisket är fortfarande högst levande i den åländska vardagen. Jag vill göra allt som går för att fortsätta göra detta möjligt. Det kustnära fisket är hotat av stora trålare som förstör bestånden, många sälar som påverkar fiskbestånden och EU:s gemensamma kvotsystem detta vill jag jobba för att finna bättre lösningar på. Skärgårdstrafiken skall fungera året om det är skärgårdsbornas landsväg – nya lösningar måste kunna genomföras snabbare. Att bygga en bro till Vårdö bör prioriteras.

Jag vill fortsätta det ihärdiga arbete som har givit oss ålänningar den självstyrelsedag som vi idag har. För vår fortsatta utveckling och välstånd är det avgörande att få till en modernisering av självstyrelselagen – det är högst otidsenligt att presidenten i Finland kan stoppa en åländsk lag när den möjligheten för finländska lagar varit borta sen år 2000. Vi behöver fortsätta det ihärdiga arbete som redan pågår för att lösa skattegränsproblematiken. Personliga kontakter och utökad representation i Helsingfors är avgörande för att kunna förverkliga detta. Under den tid jag arbetade som ersättare i lagtinget under nuvarande period tyckte jag att jag kom snabbt in i systemet och skulle gärna fortsätta arbeta och samarbeta för Ålands bästa.