Leif Karlsson

Yrke: Pensionerad sjökapten

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Klimatförändringarna som tycktes så avlägsna är redan här. Eftersom Åland är en av de platser med flest sol och vindtimmar i Östersjön vill jag verka för att vi använder detta för tillverkning av fossilfri el och nya drivmedel. Dessutom vill jag verka för att skydda vår havsmiljö och våra sjöar från föroreningar. Det kommer att gynna vår ekonomi samtidigt som vi kan känna glädjen över att bidra till en bättre värld för kommande generationer.