Matilda Björklund

Yrke: Filosofie kandidat, åklagarsekreterare, ekojordbrukare

Jag vill driva frågor som gäller barn, unga och familjer. Jag vill att vi som samhälle gör en riktigt satsning på barn och ungas psykiska välmående, och ser till att få på plats familjestöd som ser till hela familjens hälsa. Jag vill att landsbygden och skärgården ska vara en attraktiv plats att bo på, därför behöver vi jobba för att behålla närservicen i form av butiker, skolor och dagis.

Vi behöver se till att små jordbrukare har möjlighet att fortsätta verka på landsbygden för att hålla beten och ängar öppna för den biologiska mångfalden. Jag vill också att vi effektiviserar kollektiv-och skärgårdstrafiken, för att göra det möjligt att bo överallt och ändå kunna ta sig till jobbet snabbt och klimatsmart.