Mats Ekholm

Yrke: Bryggerimästare

Landsbygd och skärgård gör Åland attraktivt och det lockar idag besökare från när och fjärran. Vi skall vara stolta över vårt samhälle och över den mångfald av människor och det välstånd Åland bär på. Åland är unikt på många sätt och utan en utvecklad landsbygd och skärgård är Åland fattigare. Högkvalitativ närservice lockar till inflyttning och de som unga och fulla av iver rest för att utbilda sig har en trygghet att återvända till. Inflyttning och kompetens stärker våra företag och vårt samhälle. Vi skall utveckla vår landsbygd och skärgård och kapitalisera på dess sanna potential. Vi skall göra Åland större och bättre. Vi skall ge närservice till alla.