Mats Sjöblom

Yrke: Jordbrukare, företagare

Företagandet i synnerhet jordbruk, energisparfrågor, näringslivsfrågor, skattegränshinder,
närservicefrågor.