Mikael Lindholm

Yrke: Företagare, lagtingsledamot

Jag vill fortsätta jobba för att:

  • Ge förutsättningar för att bo och leva på hela Åland
  • Närservicen ska tryggas även i glesbygd och skärgård
  • Ge incitament för att rädda det småskaliga kustnära fisket
  • Förenkla byråkratin kring skattegränsen
  • Påbörja omställningen av skärgårdstrafiken där en bro över Prästösund ingår som en viktig del för Norra linjen