Patrik Eriksson

Yrke: Ledande ungdomsledare

En trovärdig röst för våra unga

Mitt huvudsakliga fokus ligger på våra barn och unga men har ett intresse för många delar av samhället. Det finns ännu massor att göra och fokuset framåt måste vara Tillsammans för Ålands bästa!

Här kommer några av mina tankar och saker jag skulle vilja jobba för om jag kommer in i lagtinget:

  • Jag vill att vi inför fritidskuponger för våra unga, det skulle bli deras version av friskvårdskuponger och skulle vara öronmärkta för fritidsaktiviteter.
  • Jag vill jobba för att minska på byråkratin för våra föreningar så att de kan lägga sin energi och fokus på verksamheten.
  • Vi behöver flera insatser för att öka hälsan bland våra unga, både fysiskt och psykiskt. Finlandsmodellen har införts i liten skala men här finns det ännu mycket utveckling att göra, vi behöver skapa en egen Ålandsmodell som sedan införs i alla skolor.
  • Våra kommungränser ska göras osynliga för våra unga, så att de kan välja var och med vad de vill syssla med på sin fritid.
  • Jag vill att vi fortsättningsvis ska ha små klasser i skolorna och att vi ser till att det finns tillräckligt med vuxna i skolmiljön så att vi kan garantera en trygg och individanpassad skolgång.
  • Våra jordbrukare kämpar varje dag, vi behöver stöda dem mer än någonsin för att säkerställa att det småskaliga jordbruket lever vidare. Närproducerat är för mig viktigare än ekologiskt.
  • Vi måste ta hand om våra äldre, här finns det många utmaningar som vi inte längre kan skjuta på framtiden. Personalen är oerhört viktig och vi måste se till att de som jobbar inom äldreomsorgen stannar samt att det kommer nya som vill jobba med detta.
  • Vi ska inte låna pengar till driften men för långsiktiga investeringar kan det vara ok att låna pengar.
  • Den storskaliga havsbaserade vindkraften finns det ännu alldeles för många frågetecken kring för att jag ska säga ja även om jag i grunden är positiv till förnyelsebara energikällor.
  • Jag är bekymrad över våra granskogar som drabbats hårt av granbarkborren, här hoppas jag att det går att göra en insats för att säkra granarnas överlevnad.

Jag vill in i lagtinget då jag är lösningsorienterad och gillar samarbete, för mig är inte partigränserna ett hinder utan jag vill komma fram till gemensamma och långsiktiga beslut som helst är brett förankrade. Tillsammans är den enda vägen framåt!