Pia Eriksson

Yrke: Verksamhetsledare, Ålandstravet

Hela Ålands utveckling, vi måste bli bättre på att samarbeta för att föra Åland framåt. Kommunerna måste få hjälp för att kunna hålla den lagstadgade servicen och ges förutsättningar för samgående på frivillig väg.