René Hampf

Yrke: Egenföretagare, entreprenör

Värna om Jakt, viltvård och skytte, stärka Ålands IT-säkerhet. Tillgodose resurser för kulturarvet. Minska onödig byråkrati. Stötta det småskaliga jordbruket vi har. Tillgodose resurser för polisen.