Robert Mansén

Yrke: Lagtingsledamot, teknisk chef, företagare

Jag vill jobba för:

  • Utveckling inom energi- transport- och miljöteknik. Verka för en omställning till renare bränslen vartefter tekniken är mogen inom hela transportsektorn såsom flyg-, sjöfart- och kollektivtrafiken mm. Påbörja och införa strukturella nytänkanden inom skärgårdstrafiken. Skapa förutsättningar för en hög självförsörjningsgrad inom energiområdet på Åland.
  • Trygga landskapets ekonomi, skapa sysselsättning och nya jobb. Politiken ska ge förutsättningar för långsiktig hållbar näringslivs- och samhällsutveckling.