Veronica Thörnroos

Yrke: Lantråd, hälsovårdare

Mitt Åland är HELA Åland alla dagar i veckan. Det finns så mycket jag vill jobba vidare med, uppgradera och utveckla. Inom hälso-och sjukvården vill jag se en genomlysning av administrationen (läs mellanchefer) vid sjukhuset då organisationen känns tung. LOVe (nätutbildning i läkemedelsbehandling) kan ifrågasättas då den inte är ett hinder för vårdpersonal som vill göra inhopp. Och sist men inte minst utveckla hemsjukvården tillsammans med kommunerna, det vinner alla på.

Skärgårdstrafiken behöver en omställningsplan modell djup och bred. Utlokalisera Ålandstrafiken och det tekniska underhållet, förnya tonnaget med komfort och miljötänk i fokus, skapa ett nytt modernt bokningssystem och ge skärgårdsborna och övriga som nyttjar trafiken trygghet och förutsägbarhet genom fleråriga turlistor.