Kandidater

Guy Alm

Yrke: Timlärare Alla satsningar på utbildning är en lönsam investering. Utbildning är nyckeln till utveckling och framsteg. Vi borde satsa på ett utbildningscampus. Ett campus skulle göra vår goda utbildning ännu bättre och ge större förutsättningar till samarbete. Ett campus skulle gagna studerande, men också lärare och vår arbetsmarknad.

Maria Björke

Yrke: Resesäljare, guide Det är turismen på Åland som jag brinner för, det är det jag kan. Jag vill se fullbokade färjor, ett livfullt centrum, stimmiga och glada evenemang och liv och rörelse överlag. Och förstås, att hela Åland ska leva!

Matilda Björklund

Yrke: Filosofie kandidat, åklagarsekreterare, ekojordbrukare Jag vill driva frågor som gäller barn, unga och familjer. Jag vill att vi som samhälle gör en riktigt satsning på barn och ungas psykiska välmående, och ser till att få på plats familjestöd som ser till hela familjens hälsa. Jag vill att landsbygden och skärgården ska vara en attraktiv …

Matilda Björklund Läs mer »

Mats Ekholm

Yrke: Bryggerimästare Landsbygd och skärgård gör Åland attraktivt och det lockar idag besökare från när och fjärran. Vi skall vara stolta över vårt samhälle och över den mångfald av människor och det välstånd Åland bär på. Åland är unikt på många sätt och utan en utvecklad landsbygd och skärgård är Åland fattigare. Högkvalitativ närservice lockar …

Mats Ekholm Läs mer »

Conny Eklund

Yrke: Byggnadsingenjör, egenföretagare Jag vill jobba för: Vettiga, kloka lösningar inom alla områden, skärgårdstrafik, idrott och kultur. Jag vill precis som alla kandidater jobba för miljön, bra vatten, en stabil ekonomi och förenklad skattegräns, en fungerande skärgårdstrafik, ett starkt föreningsliv idrott och kultur och så vidare. Jag vill medverka till väl grundade beslut som bygger …

Conny Eklund Läs mer »

Jonas Eriksson

Yrke: Lärare De åländska barnen skall fortsätta ha tillgång till barnomsorg och skola i sitt närområde. Småskaligheten är Ålands adelsmärke och den ska vi ta vara på. Jag vill fortsätta driva på den utveckling som redan idag gör att vi har en avgiftsfri gymnasieutbildning på Åland – det har jag jobbat för under den senaste …

Jonas Eriksson Läs mer »

Patrik Eriksson

Yrke: Ledande ungdomsledare En trovärdig röst för våra unga Mitt huvudsakliga fokus ligger på våra barn och unga men har ett intresse för många delar av samhället. Det finns ännu massor att göra och fokuset framåt måste vara Tillsammans för Ålands bästa! Här kommer några av mina tankar och saker jag skulle vilja jobba för …

Patrik Eriksson Läs mer »

Pia Eriksson

Yrke: Verksamhetsledare, Ålandstravet Hela Ålands utveckling, vi måste bli bättre på att samarbeta för att föra Åland framåt. Kommunerna måste få hjälp för att kunna hålla den lagstadgade servicen och ges förutsättningar för samgående på frivillig väg.

Jill Fredrickson

Yrke: Sjökapten, tullinspektör Vårt insulära läge kräver en fungerande infrastruktur med kommunikationer inom Åland samt västerut och österut. Vi måste försäkra oss om att ha en nätverkscentral (hub) som sköter olika former av service till den planerade havsbaserade vindkraften. Åland ska fortsättningsvis vara ett tryggt samhälle och därför behöver polisen tillräckliga resurser.

Peter Gabrielsson

Yrke: Försäljare Jag vill jobba för: Miljöarbete exempelvis minska vatten och energianvändningen + bättre lokal återvinning av material. Upprätthålla en god livskvalitet hos äldre och de som behöver samhällets stöd. Ha en bra arbetsmiljö för små och större företag.