Vår politik

Vi tror på individens förmåga och vår politik utgår från att varje ålänning förväntas ta eget ansvar samtidigt som närsamhället självklart har beredskap att hjälpa och stötta när det behövs. 

Centern är partiet som med avstamp i det förgångna tagit sikte mot framtiden med fokus på hela Åland. Det är på många sätt uråländskt. Traditioner och vanans makt i all sin ära, men det gäller också att anpassa sig till nya förhållanden. Så har företagsvärlden gjort, så gör människor varje dag och så gör också partiet Åländsk Center.

barn
Cent

Världens bästa vardag

Vi arbetar för att staden, landsbygden och skärgården ska utvecklas harmoniskt tillsammans för ålänningarnas bästa. Vi vill ha ett Åland där vi möter varandra med respekt, där alla är lika inför lagen och där ingen lämnas utanför.

Centern kommer alltid att arbeta för bra vård, omsorger och utbildning över hela Åland. Åland ska vara en trygg plats att bo på. Vi måste ha en ansvarsfull ekonomisk politik, omtanke om vår fina natur och effektiv offentlig förvaltning.

Vi vill göra kloka långsiktiga investeringar och driva Åland ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Vi vill ta hand om vår natur och miljö och vårda den för kommande generationer.

För att förverkliga målen behövs ett framgångsrikt näringsliv som genererar arbetsplatser och skatteinkomster. Vi ser gärna ett nära samarbete mellan samhället och näringslivet i större gemensamma utvecklingsprojekt.

Centern är en garant för:

Åland
Harry

Barn är vår 
 framtid

Barnen är vår framtid

Genom att se saker ur barns perspektiv försäkrar vi oss om morgondagens makthavare. Barn har rätt till trygg uppväxt och bra utbildning.

Beslut ska 
 fattas nära

Beslut ska fattas nära

Vi tror på den lokala drivkraften i åländska traditioner. Vår kultur och livsstil liksom självstyrelsen ska utvecklas på ålänningars egna villkor. Centern är en garant för svenska språket och vi tvekar aldrig att hävda ålänningarnas lagstadgade rättigheter.

Företagare 
 är hjältar

Företagare är hjältar

Utan entreprenörer och risktagare stagnerar samhället och skattekraften krymper. Centern vill maximera utvecklingsmöjligheterna och minimera byråkratin för att skapa ett samhälle som inspirerar företagare.

Sjöfarten är 
 Ålands livsnerv

Sjöfarten är Ålands livsnerv

Sjöfarten och näringens nätverk av underleverantörer är Ålands största arbetsgivare och inkomstkälla. Det är en framtidsbranch där hållbarhet & konkurrenskraft är viktiga beståndsdelar och där Åland har alla förutsättningar att hänga med och utveckla näringen.

En grön ö i 
 ett blått hav

En grö ö i ett blått hav

För en öbo betyder vatten naturliga färdvägar och möjligheter till utkomst & rekreation.

Jämställt är 
 självklart

Jämställt är självklart

Inom Centern gör vi inte skillnad på kön eller ursprung. Alla är lika värda och ska ha lika mycket betalt för samma jobb.

Värdig vård 
 till alla

Värdig vård till alla

Det bästa hälsovårdsarbetet sker förebyggande. Men när något oväntat sker ska Åland finnas där för alla.

Idrott skapar 
 förebilder

Idrott skapar förebilder

Idrott i alla former skapar gemenskap, bygger lag och förebygger välfärdssjukdomar. Vi vill skapa förutästtningar för alla att röra på sig och få möjlighet att utöva sin idrott. Åländska idrotts-, och ungdomsorganisationer ska ha tillräckliga resurser för att bedriva sina verksamheter.
- Vi vill att hela Åland ska leva. Oberoende om du väljer att bo i skärgården, på landsbygden eller i staden.

Veronica Thörnroos

Partiordförande