Vårt parti

Den enskilda människan är utgångspunkten för Centerns samhällsbygge. Vi vill ha ett Åland där vi möter varandra med respekt, där alla är lika inför lagen och där ingen lämnas utanför. Centern är ett utvecklingsorienterat borgerligt parti med rötterna djupt i den åländska myllan.

Vi inom Åländsk Center jobbar för att Åland ska vara ett svenskspråkigt, dynamiskt och självstyrt örike med god miljö, trygghet och närhet till service, ett samhälle där alla är välkomna, jämställda, behövs och känner sig delaktiga. En plats där du kan påverka både din vardag och din framtid.

Tillsammans skapar vi världens bästa vardag!

Historik | Kommungrupper | Styrelse | Verksamhetsberättelse

Lagtinget

Vi gick från nio till sju mandat i valet 2023 och fick totalt 2983 röster i valet.

144f575aa0f2e85ebf3a83c15ba9a2b1

Jörgen Pettersson

Gruppledare

Jörgen är gruppledare för Centerns lagtingsledamöter och medlem i Lag- och kulturutskottet. Han sitter även som medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden. Vid sidan av uppdraget i lagtinget ger han ut Ålands Sjöfart och Ålands Handel samt leder den internationella öspelsorganisationen IIGA och Kasberget-Apalängens byalag som arrangerar valborgs- och midsommarfirandet vid Notudden i Mariehamn.

7e8349661efd93631d65765933e8983a

Robert Mansén

Vice Gruppledare

Robert är medlem i Social- och miljöutskottet. Han är vicegruppledare i centerns lagtingsgrupp, viceordförande i centerns styrelse och medlem i verkställande utskottet samt ordförande i kommunfullmäktige i Lemland. På fritiden tycker Robert om att syssla med sportfiske, jakt, båt- och stugliv samt är aktiv i flera bolagsstyrelser inom främst energi- och teknikområdet. Han tar gärna en tur med motorcykeln en fin sommarkväll

Matilda

Matilda Björklund

Ledamot

Matilda är medlem i Finans- och näringsutskottet.  Hon är även ordförande i Kulturdelegationen.

Jörgen G

Jörgen Gustafsson

Ledamot

Jörgen är medlem i Social- och miljöutskottet. 

b9f1b244ee345d1149efbdc55e4a5378

Jesper Josefsson

Ledamot

Jesper är medlem i Finans- & näringsutskottet. Han är även medlem i Folktinget, ordförande för Ålands Folkhögskola & ordförande för Rådet för idrott, motion & hälsa. På fritiden är han gärna ute i skogen med sin hund, är på golfbanan, spelar eller håller på med sina egna företag ÅlandsRabatten och Plej.

4d7eec7f9deaba80af885d05fdb3b9ae

Mikael Lindholm

Ledamot

Mikael är ordförande i Miljö- och kulturutskottet. Ordförande i Vårdö Kommunstyrelse, vice ordförande i Vårdö jaktvårdsförening, styrelsemedlem i Företagsam Skärgård r.f.s styrelse, Ålands Fiskare r.f.s styrelse,  Vårdö Kulturstiftelses styrelse, i förbundsstyrelsen för Norra Ålands Utbildningsdistrikt och medlem i Ålands Landsbygdsutvecklings styrgrupp. Övrig tid hjälper Mikael till med att driva ett småskaligt ekologiskt jordbruk med inriktning på Highland Cattle köttdjur, småskaligt kustfiske samt Stormskärs Konferens & Värdshus. För att inte få långtråkigt så jagar han allt från sjöfågel till älg men med störst fokus på rådjursjakt med sina två taxar Myran och Melodi.

7055cd94f64f4c41819f4f1d7682f9be

Liz Mattsson

Ledamot

Liz är vice talman. Hon är även medlem i Folktinget samt sitter i styrelsen för Ålands Gymnasium. På fritiden tycker Liz om att vara hemma på gården och träna sina hästar samt utveckla hästsporten på Åland. Liz har ett eget företag Livi Landsbygd samt sitter i styrelsen för Àlenskur Islandshäst-förening och Skördefest-ens Vänner r.f. Liz brinner för landsbygds-utveckling och gillar helt enkelt livet på landet.

Landskapsregeringen

Nuvarande landskapsregering har åtta ledamöter – fyra från centern.

veronica-12

Veronica Thörnroos

Lantråd

Veronica ansvarar för lagberedningen samt för personalfrågor.

harry-6

Harry Jansson

Vicelantråd & Kansliminister

Harry ansvarar för regeringskansliet; övergripande självstyrelsepolitiska frågor, rättsliga enheten (närings- och hembygdsrätter samt jordförvärv), EU, public service, polis samt kommunala frågor.

Roger

Roger Höglund

Finansminister

Roger ansvarar för finansavdelningen; finansfrågor, förutom digitalisering, samt sjöfartsfrågor.

annika_-9

Annika Hambrudd

Utbildnings- & Kulturminister

Annika ansvarar för utbildnings- och kulturavdelningen; utbildningsfrågor, förutom Högskolan på Åland, samt kultur-, idrott-, jämställdhets- och integrationsfrågor.

Kommungrupper

Vårt parti är mycket aktiva inom kommunalpolitiken och har representanter över hela Åland. Med kommungrupperna är det meningen att det ska bli enklare att träffas och diskutera aktuella samhällsfrågor. Vissa kommuner har valt att gå ihop med en annan, andra har valt att vara en egen kommungrupp.

Vill man komma i kontakt med en Centerrepresentant på Brändö kan man höra av sig till Jonny Karlström. Du når honom på jonny.karlstrom@aland.net eller på telefon 040-580 1882. Välkommen att ta kontakt!

Finströms Centerns ambitioner är att fortsätta stödja och utveckla näringsliv, åldringsvård, skola och barnomsorg samt förbättra den tekniska standarden och servicen inom alla områden. Under senaste mandatperiod har flera beslut tagits, bl.a. utbyggnad av Rosengården, inköp av landskapets vägstation för att samordna den tekniska avdelningen, inköp av moduler för eftis-verksamheten vid Källbo skola.

Allt för att uppfylla och förbättra de lagstadgade åtaganden och det servicekrav vi har som kommun. En god ekonomi är en av de absoluta hörnstenarna i Centerns ideologi. Genom att använda skattepengarna så smart det bara går skapas utrymme för att göra hjälpinsatser där det behövs. Öppna upp för ett samarbete med omkringliggande kommuner. Det finns många områden att samarbeta runt: skola, äldreomsorg, kommuntekniska samt administrativa funktioner.

Vill man komma i kontakt med en Centerrepresentant på Föglö kan man höra av sig till Alfons Boström. Du når honom på alandia@alandia.net eller på telefon 0457-0721266. Välkommen att ta kontakt!

Vill man komma i kontakt med en Centerrepresentant i Geta kan man höra av sig till Mats Sjöblom. Du når honom på danomatte@aland.net eller på telefon 0457-595 8194. Välkommen att ta kontakt!

Vi i Hammarland har som målsättning att träffas regelbundet och detta brukar ske den andra måndagen i månaden på Marthaboo i Kattby klockan 19.00. Vi välkomnar nya medlemmar i vår energiska grupp, hör av Dig så berättar vi mera!

Politiskt har vi efter valet varit i opposition och den hetaste frågan just nu är kommunens framtid. Centern i Hammarland tror på samarbeten framom sammanslagningar.

Ordförande

Anders T Karlsson nås per telefon 0405046674 36160 eller via mail gladersanders@aland.net.

Vice ordförande

Stig A Mattsson nås per telefon 0400229113 37757 eller via mail stickanm@aland.net.

Politik är samarbete och JomalaCentern samarbetar gärna.

Kumlinges kommungrupp är ännu inte bildad.
Kökars kommungrupp är ännu inte bildad.

Centern i Lemland går till val för att göra Lemland ännu bättre genom att fortsätta se till att kommunen har en stabil ekonomi, likvärdig service till alla – oberoende var du bor – att du och din familj ska känna er trygga. Vi kommer att arbeta för ett äldreboende på Järsö samt att våra barn och ungdomar ska försäkras både en trygg och säker barnomsorg och skola.

Vill man komma i kontakt med en Centerrepresentant i Lemland kan man höra av sig till Mathias Sandberg. Du når honom på mellangard@aland.net eller på telefon 0457-3421683. Välkommen att ta kontakt!

Vill man komma i kontakt med en Centerrepresentant i Lumparland kan man höra av sig till Brage Wilhelms. Du når honom på brage.wilhelms@aland.net eller på telefon 0457-3135595. Välkommen att ta kontakt!

Centern i Saltvik går till val på att fortsättningsvis vara en självständig kommun – endast då kan vi garantera att vi behåller våra skolor, våra daghem, äldreomsorgen och hemvården. Beslut ska fattas nära kommuninvånarna.

Vill man komma i kontakt med en Centerrepresentant i Saltvik kan man höra av sig till Mathias Johansson. Du når honom på  mathias.rafael.johansson@gmail.com eller på telefon 0457-3448042.

Välkommen att ta kontakt!

 

Vill man komma i kontakt med en Centerrepresentant på Sottunga kan man höra av sig till Jenny Nylund. Du når henne på jennynylund_4@hotmail.com eller på telefon 040-189 0700. Välkommen att ta kontakt!

Vill man komma i kontakt med en Centerrepresentant i Sund kan man höra av sig till Mats Ekholm. Du når honom på ekholm.mats@gmail.com eller på telefon 3584573448501. Välkommen att ta kontakt!

Vill man komma i kontakt med en Centerrepresentant på Vårdö kan man höra av sig till Mikael Lindholm. Du når honom på mikael.lindholm@lagtinget.ax eller på telefon 040-0783086. Välkommen att ta kontakt!

Styrelsen

Förutom presidiet består Centerns styrelse av 16 ordinarie medlemmar och lika många ersättare från kommunerna och Center-veteranerna. Styrelsens sammansättning efter höststämman den 19 november 2021:

Presidium

 • Ordförande:
  Veronica Thörnroos, Brändö
 • Första vice ordförande:
  Robert Mansén, Lemland
 • Andra vice ordförande: 
  Anna Holmström, Mariehamn

Ordinarie

 • Jill Fredrickson (Mariehamn)
 • Runar Karlsson (veteran)
 • Anders Englund (Vårdö)
 • Alfons Boström (Föglö)
 • Mats Sjöblom (Geta)
 • Anders T Karlsson (Hammarland)
 • Mats Ekholm (Sund)
 • Bodil Rådland (Finström)
 • Jeannette Gunnars (Jomala)
 • Patricia Lindén (Jomala)
 • Gunnar Westling (Saltvik)
 • Jenny Nylund (Sottunga)
 • Marianne Karlström (Brändö)
 •  
 • Jonas Sommarhed (Jomala)
 • Pia Eriksson (Lumparland) 

Ersättare

 • Erika Gustafsson (Mariehamn)
 • Tage Mattsson (Eckerö)
 • Jan-Anders Öström (Eckerö)
 • Maria Björke (Lemland)
 • Camilla Sjöström (Geta)
 • John Farell (Hammarland)
 • Lars-Johan Mattsson (Sund)
 • Sandra Lignell (Finström
 • Jonas Eriksson (Jomala)
 • Anita Husell-Karlström (Mariehamn)
 • Mathias Johansson (Saltvik)
 • Dorita Lindholm (Sund)
 • Jörgen Gustavsson (Brändö)
 • Marie Skogberg (Jomala)

 • Brage Wilhelms (Lumparland)

Verkställande utskott

Centerns centralstyrelse utser årligen ett verkställande utskott.

Verkställande utskottet sammanträder vid behov och dess främsta uppgift är att tillsammans med partisekreteraren förbereda centralstyrelsemötena, planera organisationen och sköta PR-frågor. Ett nytt verkställande utskott kommer att utses på inkommande styrelsemöte.

Veronica Thörnroos, ordförande
Robert Mansénförsta vice ordförande
Anna Holmström, andra vice ordförande